Om Coachning & Utveckling

Om Coachning & Utveckling

Coachning & Utveckling är en del av Hermods. Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år 60 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. 

Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

På Coachning & Utveckling hjälper vi deltagare till utbildning eller arbete genom insatserna Stöd och Matchning och Yrkessvenska. Vi jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vår personal

All personal har utbildning och kompetens för den insats de ska genomföra. Vi ser det som en viktig framgångsfaktor att ha en bred kompetens i personalgruppen. Med olika bakgrund och starka sidor kompletterar de olika personerna varandra och kan på så sätt möta deltagarnas individuella behov.

Vår vision

Att vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss på info@coachningochutveckling.se  så hjälper vi dig!