Yrkessvenska
Vi hjälper dig med att träna på svenska språket inför ett yrke eller en utbildning.

 

Tjänsten Yrkessvenska är till för dig som behöver träna din svenska för ett yrke. Målet är att du ska tala och förstå svenska för att få arbete. Du förbereds även för prov eller språktest i svenska. Har du inget yrke sedan tidigare får du en grundläggande utbildning i svenska.

 

Tjänsten Yrkessvenska är uppdelad i två delar:

    • Del A förbereder dig inför en praktik eller arbetsmarknadsutbildning
    • Del B är Yrkessvenska i kombination med en praktik eller arbetsmarknadsutbildning

 

Utbildningen anpassas efter dina behov och tillsammans med Arbetsförmedlingen samt företaget som du ska praktisera på görs en bedömning hur din tid ska planeras. Det gör det lättare att komma in i det svenska samhället och arbetslivet. Beroende på dina önskemål och behov kan svenskan vara mer inriktad mot arbetslivet. Delar av utbildningen kan du göra på en arbetsplats där du får öva på svenska språket i en verklig arbetssituation.

 

Vi hjälper dig att:

 

    • Tala och förstå svenska för att få ett arbete.
    • Lära dig svenska som är inriktad mot ditt yrke.

 

Ta del av Yrkessvenska
Arbetsförmedlingen bestämmer om du får ta del av tjänsten. Därefter får du hjälp av oss på Coachning & Utveckling. Yrkessvenska kan du kombinera med svenska för invandrare (SFI) och andra arbetsförmedlingstjänster som till exempel Grundläggande moduler.